Skip to Content

خبر برگزیده خبر برگزیده

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

تصاویر تصاویر

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

عناوین ویژه عناوین ویژه

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

تصاویر/ افتتاح ویدئو کنفرانسی بیمارستان‌های ثابت بسیج پزشکی استان
صبح امروز صورت گرفت؛
تصاویر/ افتتاح ویدئو کنفرانسی بیمارستان‌های ثابت بسیج پزشکی استان
صبح امروز 4 بیمارستان ثابت در شهرستان های خاتم، اردکان، میبد و ابرکوه به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور فرمانده سپاه الغدیر، معاون سیاسی امنیتی استاندار، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و رئیس بسیج جامعه پزشکی استان و مسئولین شهرستان ها افتتاح شد.

اخبار ایران و جهان اخبار ایران و جهان

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

همراه با رهبری همراه با رهبری

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

سایر خبرها سایر خبرها

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ایثار و شهادت ایثار و شهادت

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

ورزشی ورزشی

محتوا با برچسب بیمارستان ثابت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

نمایشگر یک مطلب نمایشگر یک مطلب