محتوا با برچسب طرح سلامت.

تاکید مسئولان استان بر توسعه صنعت توریسم درمانی/ عدم اختصاص منابع به طرح سلامت، به بیمه‌ها لطمه وارد کرده است
معاون درمان تامین اجتماعی استان یزد:
تاکید مسئولان استان بر توسعه صنعت توریسم درمانی/ عدم اختصاص منابع به طرح سلامت، به بیمه‌ها لطمه وارد کرده است
در ابتدای اجرای طرح سلامت، منابع تامین بودجه شامل 10 درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و 1 درصد از درآمد ارزش‌افزوده تعیین‌شده بود که ازیک‌طرف شاهد عدم اختصاص این منابع پیش بینی شده به طرح سلامت بوده و از طرف دیگر با افزایش 200درصدی هزینه ها بر اثر...
تحقیق دقیقی از وجود افسردگی در مردم یزد وجود ندارد
معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد:
تحقیق دقیقی از وجود افسردگی در مردم یزد وجود ندارد
تحقیق دقیقی در رابطه با میزان یا وجود افسردگی در مردم یزد در دسترس نیست و شناسایی میزان و نوع افسردگی در مردم نیز باید به عهده کارشناسانی برجسته و بی طرف قرار گرفته شودکه بر روی این موضوع بهترین تحقیقات را به عمل آوردند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب طرح سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب طرح سلامت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد