محتوا با برچسب واحدهای نیمه تمام.

یزد، دومین استان با بیشترین طرح نیمه تمام صنعتی/ تنها 25 درصد مصوبات کارگروه تسهیل محقق شده است
در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد مطرح شد
یزد، دومین استان با بیشترین طرح نیمه تمام صنعتی/ تنها 25 درصد مصوبات کارگروه تسهیل محقق شده است
رئیس سازمان صنعت معدن تجارت استان یزد گفت: استان یزد رتبه دوم کشور در زمینه طرح‌های نیمه تمام کشاورزی، صنعتی و معدنی به خود اختصاص داده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب واحدهای نیمه تمام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گفتگو گفتگو

محتوا با برچسب واحدهای نیمه تمام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

گزارش گزارش

محتوا با برچسب واحدهای نیمه تمام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد