شناسه : 41072976

آگهي تجدید مناقصه عمومي (دو مرحله اي) شركت توزيع نيروي برق استان يزد


شركت توزيع نيروي برق استان يزد در نظر دارد کالاهای مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله‌ای همراه با ارزیابی کیفیاز فروشندگان و تامین کنندگان واجد شرايط خریداری نمايد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.