شناسه : 37516315
کارشناس مسئول فوریت های اجتماعی بهزیستی یزد:

برقراری بیش از دو هزار و 600 تماس با اورژانس اجتماعی یزد/ خشونت خانگی در صدر تماس‌ها


حمیده قائمی زاده گفت: خشونت هاي خانگي، اختلافات حاد خانوادگي و افرادي كه دچار بحران هاي روحي شديد دليل عمده تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعي استان بوده است.

حمیده قائمی زاده در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، اظهار داشت:اورژانس اجتماعي در سال 78 براي ارائه راهكارهاي تخصص رويارويي با آسيب هاي اجتماعي و با هدف كنترل و كاهش اين آسيب ها راه اندازي شده است.

وي با بيان اين كه  گروه هاي هدف اورژانس اجتماعي افراد آسيب ديده، در معرض آسيب و پديده ها و مسائل اجتماعي را شامل مي‌شود اظهار داشت: خشونت هاي خانگي مانند همسرآزاري، كودك آزاري، معلول آزاري و سالمند آزاري، فرار از منزل دختران و پسران، افرادي كه اقدام به خودكشي كرده و يا درگير افكار خودكشي هستند، كساني كه در شرايط بحران روحي قرار دارند گروه هاي هدف اورژانس اجتماعي هستند.

کارشناس مسئول فوریت های اجتماعی بهزیستی یزد اذعان داشت: خدمات اورژانس اجتماعي از طريق خط تلفن 123، خدمات سيار اجتماعي، مركز اورژانش اجتماعي و پايگاه هاي خدمات اورژانس  اجتماعي به گروه هاي هدف ارائه مي شود.

وي با بيان اين كه در نيمه نخست امسال  بيش از دو هزار و 600 تماس مرتبط با خط تلفن 123 گرفته شده است اظهار داشت: خشونت هاي خانگي، اختلافات حاد خانوادگي و افرادي كه دچار بحران هاي روحي شديد دليل عمده تماس با خط تلفن اورژانس اجتماعي استان بوده است.

قائمی زاده ادامه داد: در نيمه نخست امسال براي هزار و 335 نفر درمركز اورژانس اجتماعي پرونده تشكيل شده و هزار و 936 نفر نيز توسط خدمات سيار پذيرش شدند و نيز در پايگاه هاي خدمات اجتماعي نيز براي  165  فرد آسيب ديده و در معرض آسيب پرونده تشكيل شده است.

وي با بيان اين كه پذيرش در مراكز اورژانس اجتماعي نسبت به سال هاي گذشته افزايش داشته كه مي تواند دلايل متعددي داشته باشد افزود: افزايش آمار تشكيل پرونده ها صرفا به دليل افزايش وقوع آسيب هاي اجتماعي نيست بلكه مي تواند به دليل افزايش شناسايي اين افراد باشد درواقع سعي شده ضريب نفوذ خدمات افزايش پيدا كند.

قائمی زاده در خصوص آمار و ارقام هايي كه در خصوص آسيب هاي اجتماعي مطرح مي شود گفت: ارائه آمارهاي خام نياز به تحليل و بررسي دارد زيرا آمارها روح ندارند و اين تحليل ها هستند كه به آن ها روح مي دهد و آن ها را معني دار مي كند البته بايد دقت كرد تحليل آمارها عوامل و دلايل مختلفي دارد.

وي افزود: هر چند براي برنامه ريزي به آمار نياز است و بالارفتن آمارها در اين حوزه نگران كننده است اما در بررسي ها بايد عوامل مختلف مانند سن، بومي بودن، جنسيت، و ... نيز ديده شود به طور مثال در برخي از مناطق آمار ها به يكدفعه افزايش مي يابد كه يكي از دلاليل آن مي تواند فعال بودن پايگاه اجتماعي  در آن منطقه و موفقيت تيم آن پايگاه در شناسايي افراد آسيب ديده باشد درحالي كه شايد پايگاه هاي ديگر به اين اندازه فعال نباشند.

كارشناس بهزيستي استان يزد با بيان اين كه افرادي كه درگير آسيب اجتماعي هستند و يا افرادي را مي شناسند كه درگير آسيب باشند مي توانند با خط تلفن 123 تماس گرفته و خدمات دريافت كنند افزود: تماس ها بر اساس فوريت اولويت بندي شده و راهنمايي هاي لازم به فرد ارائه مي شود؛ اگر نياز فوري باشد  هماهنگي هاي لازم براي دريافت خدمات فوري انجام مي شود و اگر نياز فوري نباشد ارجاع داده مي شود.

قائمی زاده با اشاره به مراكز تخصصي اورژانس اجتماعي گفت: افرادي كه درگير آسيب اجتماعي مي‌شوند به راحتي به شرايط عادي برنمي گردند و لازم است خدمات تخصصي را دريافت كنند  از اين رو مراكر تخصصي اورژانس اجتماعي نيز شكل گرفتند كه برخي از آن ها اقامتي و برخي غيراقامتي هستند.

وي با بيان اين كه پوشش خط تلفن 123 در سراسر استان  امكان پذير است افزود: در 9 شهرستان استان يزد مركز اورژانس اجتماعي  فعال است همچنين خدمات سيار اجتماعي نيز در هشت شهرستان ارائه مي شود.

قائمی زاده از فعاليت هفت پايگاه خدمات اجتماعي در استان يزد  خبر داد و گفت: پايگاه هاي خدمات اجتماعي در مناطق كم برخوردار و آسيب خيز شهري راه اندازي مي شوند و تلاش ان ها بر اين است با ارائه خدمات جامعه محور و استفاده از توان خود مردم  آسيب هاي اجتماعي محله را شناسايي و  بااجرايي برنامه هاي مختلف  آن ها را كنترل كنند.

انتهاي پيام/
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.