شناسه : 37166408


مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه گفت: از سطح ۲۵۰ هکتار تاکستان این شهرستان چهار و هزار و ۳۰۰ تن ارقام مختلف محصول انگور برداشت شد.

به گزارش یزد آوا، مهدی غیب‌الهی با بیان اینکه انگور محصولی کم آبخواه است، افزود: متوسط تولید این محصول در هر هکتار ۱۴ تن است که در برخی تاکستان‌های ابرکوه تا ۲۴ تن نیز برداشت شده است.

وی ادامه داد: علت افزایش تولید دربرخی از باغهای این شهرستان، توجه کشاورزان به توصیه‌های کارشناسان در زمینه کوددهی، آبیارو هرس به موقع درختان است.

غیب‌الهی ارقام انگور تولیدی در ابرکوه را بیشتر مثقالی، ریش بابا، عسکری، شاهانی و یاقوتی ذکر کرد و افزود: محصول تولیدی علاوه بر تامین نیاز شهرستان به بازار شهرهای همجوار نیز ارسال شده است.

اراضی قابل کشاورزی شهرستان ابرکوه ۲۰ هزار هکتار است که به علت کم آبی و تداوم ۲ دهه پدیده خشکسالی ۱۵ هزار هکتار آن به کشت محصول کشاورزی توسط هشت هزار خانوار (اشتغال ۳۵ درصد جمعیت) اختصاص داردکه از این میزان هشت هزارو ۴۰۰ هکتار به باغ های میوه و ۶ هزار و ۶۰۰ هکتارآن هم به اراضی زراعی اختصاص دارد.

مرکز شهرستان ۵۵ هزار نفری ابرکوه در ۱۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر یزد قرار دارد.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.