شناسه : 37575998


گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه ۹۸ نشان می دهد هزینه خانوارهای یزدی برای خدمات امور تفریحی و فرهنگی به طور کم سابقه ای افزایش یافته است.

به گزارش یزد آوا،‌عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران نوشت: گزارش مرکز آمار ایران در دی ماه ۹۸ نشان می دهد هزینه خانوارهای یزدی برای خدمات امور تفریحی و فرهنگی به طور کم سابقه ای افزایش یافته است.

نرخ تورم نقطه ای خدمات تفریحی و فرهنگی در دی ماه ۹۸ معادل ۳۷/۶ درصد (رتبه پنجم کشور). در واقع هزینه دریافت این خدمات در استان در دی ماه ۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۸ درصد افزایش یافته است‌ (کل کشور حدود ۳۰ درصد)
 
 نرخ تورم ۱۲ ماهه خدمات تفریحی و فرهنگی در دی ماه ۹۸ معادل ۶۲/۴ درصد (رتبه سوم کشور). این نرخ در کل کشور ۵۲/۷ درصد بوده است !!
 
توجه داشته باشیم که ادامه گرانی خدمات امور تفریحی و فرهنگی در استان باعث خواهد شد خانوارهای بیشتری از گروه های کم درآمد از این خدمات محروم شوند و این به هیچ وجه سازنده نخواهد بود.
 
انتهای یپام/س*رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.