شناسه : 38372685
هیج؛ سهم اشتغال تحصیلکرده های دانشگاهی یزد در سال ۹۸؛

بیش از ۱۳۰۰ تحصیلکرده دانشگاهی یزد سال گذشته بیکار شده اند!


جمعیت شاغل تحصیلکرده دانشگاهی استان یزد از ۱۱۱ هزار و ۹۴۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۱۰ هزار و ۶۳۵ نفر در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است.

به گزارش یزدآوا، دکتر عباس علوی راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه نتایج طرح آمار گیری نیروی کار سال ۱۳۹۸ مرکز آمار ایران ابعاد تکان دهنده اشتغال و بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی استان یزد را به تصویر می کشد اظهار کار: جمعیت شاغل تحصیلکرده دانشگاهی استان یزد از ۱۱۱ هزار و ۹۴۰ نفر در سال ۱۳۹۷ به ۱۱۰ هزار و ۶۳۵ نفر در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته است به عبارت دیگر ۱۳۰۵ تحصیلکرده دانشگاهی شغل خود را در سال ۱۳۹۸ از دست داده اند!

استد اقتصاد دانشگاه افزود: این در حالی است که جمعیت شاغل تحصیلکرده دانشگاهی کل کشور در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.

دانشیار رشته اقتصاد با عنوان اینکه نرخ بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی استان یزد در سال ۹۸ با حدود ۱ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷ به ۲۱/۱ درصد رسیده است. تصریح کرد:  در همین حال نرخ بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی کل کشور در سال ۹۸ با ۱/۶ درصد کاهش نسبت به سال ۹۷ به ۱۶/۷ درصد رسیده است.

علوی راد عنوان کرد: اول اینکه سهم اشتغال تحصیلکرده های دانشگاهی (مجموع تمام مقاطع تحصیلی) استان یزد از همین اندک خالص اشتغال سال ۹۸ (مجموعاً ۵۷۱۸ شغل) صفر است. 

وی ادامه داد:  دو ماینکه سیاست گذاری های بازار کار استان یزد در سال ۹۸ نه تنها منجر به اشتغال زایی برای تحصیلکرده های دانشگاهی نشده بلکه باعث بیکار شدن برخی از آنها نیز شده است.

علوی راد تاکید کرد: در چند سال اخیر بارها نسبت به پیچیدگی های بازار کار و تهدیدهای پدیده بیکاری چند سطحی در استان یزد هشدار داده شده است و برای جلوگیری از ایجاد بحران در این زمینه، استفاده از متخصصان اقتصادی متعهد و جسور در تصمیم گیری ها و تغییر راهبردهای توسعه استان اجتناب ناپذیر است.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.