شناسه : 19971745


معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در نظر دارد به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و وقوع طلاق و اهتمام در ایجاد صلح و سازش فیما بین زوجین، مجوز تاسیس این مراکز را به افراد واجد صلاحیت اعطا نماید.

اطلاعیه :

بدینوسیله به اطلاع میرساند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد در نظر دارد به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و وقوع  طلاق و اهتمام  در ایجاد صلح و سازش فیما بین زوجین ، وفق ماده ی 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با هدف  اجرای یکنواخت و هماهنگ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ابلاغی توسط ریاست  محترم قوه قضاییه حضرت آیت ا... آملی لاریجانی مورخ 27/11/93  در استان و منطبق با ماده 47 آیین  نامه مذکور به منظور ارجاع کلیه دعاوی و اختلافات خانوادگی مطروحه در دادگاه‌ها به مراکز مشاوره خانواده، مجوز تاسیس این مراکز را به افراد واجد صلاحیت اعطا نماید.

 

 • شرایط عمومی مشاوران و متقاضیان تاسیس مرکز مشاوره خانواده و یا عضویت در این مراکز:

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تاهل و داشتن حداقل 35 سال سن و 2 سال سابقه کار یا 30 سال سن و حداقل 4 سال سابقه کار مرتبط.

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط  ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ی- عدم اشتغال به وکالت سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی

 • شرایط اختصاصی :

شرایط اختصاصی  اعضای مراکز مشاوره :

1)  مشاوران از بین کسانی انتخاب می شوند که مورد تأیید معاونت اجتماعی باشند

2) متأهل باشند

3) حداقل 2 سال در موضوع مشاوره خانواده سابقه فعالیت داشته باشند

4) مشاور و کارشناس غربالگری باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یکی از رشته های روانشناسی بالینی، روانشناسی سلامت، روانسنجی و مشاوره خانواده باشد

5) مسئول فنی کلینیک باید حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر در یکی از رشته های روانشناسی بالینی، روان شناسی سلامت، مشاوره خانواده و روانپزشکی باشد.

6) در صورتی که تأمین نیروی انسانی با گرایش های تعریف شده مقدور نباشد، تا زمان رفع ضرورت، به تشخیص کمیته،از سایر گرایش های موجود در همان رشته های تعریف شده و در همان مقطع استفاده خواهد نمود

 تبصره : هر مرکز مشاوره خانواده الزاما باید دارای حداقل سه عضو مشاوره خانواده(روانشناس، مددکار، مشاور حقوقی مذهبی) باشد.

توجه !!!

افراد متقاضی دریافت مجوز تاسیس مرکز مشاوره خانواده باید ضمن ارائه درخواست اسم و مدارک 3 نفر مشاور با شرایط فوق به همراه ، یک مسئول فنی مرکز و یک نفر کارشناس غربالگری را به این معاونت تحویل نمایند.

 

 • مدارک مورد نیاز:

مدارک مورد نیاز جهت گزینش به عنوان مشاور خانواده مورد تایید معاونت اجتماعی به شرح ذیل میباشد:

الف – تصویر مدرک تحصیلی از دانشکده های معتبر داخلی و خارجی (در مورد اخیر به شرط تایید وزارت علوم و فناوری ) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی

ب- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

ج-تصویر از تمامی صفحات شناسنامه و کارت ملی

د- ارائه گواهی سابقه کار مرتبط از ارگان مربوطه

ه- آدرس محل کار و همچنین محل سکونت به همراه تلفن همراه و ثابت

 

 • ملزومات مراکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق :
 1. با اخذ موافقت رییس کل دادگستری استان ارجاع پرونده ها به مرکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق چه از طریق مرجع قضائی و چه از طریق دفاتر خدمات قضائی ، باید قبل از ابطال تمبر هزینه دادرسی و ارجاع به شعبه و ثبت در سیستم cms  باشد.
 2. مراکز مشاوره خانواده پس از وصول نامه دادگاه موظفند بلافاصله  نسبت به ثبت نام مذکور و اطلاعات فردی طرفین  در سامانه مربوطه  وتشکیل  پرونده اقدام  نماید.
 3. مرکز مشاوره خانواده یا مشاور خانواده در امور روانشناسی  موظف است  حداکثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان ارجاع مرجع قضایی نسبت به تشکیل جلسه ارزیابی  و مداخله اولیه اقدام و ضمن تنظیم صورتجلسه  که به امضای طرفین و مشاور مربوطه می رسد، نتیجه ارزیابی خود را در آن منعکس و پرونده را  حسب موضوع به ترتیب  اولویت  به مشاورین  خانواده مرکز  ارجاع نماید.
 4. مرکز موظف است بصورت هفتگی لیست به تفکیک جنس زوجین متقاضی طلاق و دعاوی خانواده را جهت گذراندن دوره های کوتاه مدت مدیریت مهارت و دانش رفتار( امید ) به معاونت اجتماعی استان معرفی نماید.

تبصره – معاونت اجتماعی استان نسبت به برنامه ریزی و برگزاری دوره های مدیریت مهارت و دانش رفتار(مدل کوتاه مدت 16 ساعته) طبق شیوه نامه ابلاغی معاونت اقدام نماید.

5. مشاورین خانواده ای که پرونده به آنان  ارجاع می گردد موظف هستند طبق راهنمای فنی و اجرایی  نسبت به تشکیل جلسات (حوزه روانشناسی حداقل چهار جلسه ،حوزه حقوقی  و حوزه مددکاری حداقل یک جلسه )  ظرف مدت یک ماه  از تاریخ ارجاع  اقدام و هر یک نظریه خود  و صورتجلسه اقدامات خود را به رییس مرکز مشاوره  اعلام نمایند، رییس مرکز مشاوره  موظف است ضمن جمع بندی نظرات  مشاورین حداکثر ظرف  مدت یک هفته پرونده را در کمیته فنی  که اعضای آن مرکب است  از رییس مرکز  مشاوره و   مشاوران اظهار نظر کننده در پرونده مربوطه ، مطرح و یکی از تصمیمات زیر  را اتخاذ نماید:

الف- انصراف از طلاق: مرکز مشاوره  خانواده موظف است موضوع را با تنظیم سازش نامه  به دادگاه اعلام نماید.

ب- عدم حصول توافق کلی طرفین:  مرکز مشاوره خانواده  پس از انجام خدمات مشاوره ای در صورت عدم حصول توافق کلی گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله اظهارات طرفین و نقاط قوت وضعف و موارد توافق و نظر کارشناسی خود را به دادگاه اعلام  نماید.

 • توافق در طلاق:مرکز مشاوره خانواده ، سازش نامه را با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب را به دادگاه اعلام نماید.
 • تمدید خدمات مشاوره :مرکز مشاوره خانواده پس از اخذ نظرات مشاورین مربوطه نسبت به ادامه  روند ارائه خدمات مشاوره

6. بر اساس نظر کمیته فنی  به مدت حداکثر 45 روز اقدام  نماید و نتیجه  را بر اساس بندهای الف و ب وج به دادگاه گزارش نماید.

تبصره1 –  در طلاقهای توافقی  که یکی از زوجین به طرف دیگر وکالت در طلاق داده یا زوجین اقدام به اخذ وکیل نموده باشد حضور زوجین در مراکز مشاوره خانواده برای انجام مشاوره الزامی است .

تبصره2- مراکز مشاوره خانواده موظفند در پرونده های ارجاعی از دادگاه چنانچه یکی از زوجین در جلسات مشاوره حضور به هم نرسانند این جلسات را با حضور احدی از زوجین برگزار و نتیجه اقدامات را به دادگاه اعلام نماید.

تبصره3- مراکز مشاره موظف اند با رعایت ماده 53 آیین نامه ، نتیجه خدمات مشاوره ای را به صورت محرمانه به دادگاه ارسال نمایند.

7. در طلاقهای توافقی اگر زوجین مقیم خارج از کشور باشند انجام خدمات مشاوره خانواده الزامی نیست .

8. استانداردهای فیزیکی مراکز مشاوره خانواده از نظر فیزیکی باید ویژگی های زیر را دارا باشد:

 • امکان مشاوره روانپزشکی و روانشناختی به صورت فردی
 • امکان ارائه خدمات آموزشی و مشاوره های گروهی
 • اتاق انتظار مراجعه کنندگان
 • رایانه برای ثبت اطلاعات
 • وجود حداقل یک خط تلفن و پاسخ گویی به آن در زمان های فعالیت مرکز
 • محل مطمئن برای نگهداری پرونده مراجعان

تبصره-دادگستری ها می توانند جهت تأمین فضای مناسب از امکانات شهرداری، بهزیستی و یا سایر ادارات استفاده نمایند.

9. کلیه ی مراجعین به مرکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق باید از طریق مراجع قضایی و یا دفاتر ارائه خدمات قضایی معرفی شده باشند. نامه ارجاعی خطاب به رییس مرکز مشاوره خانواده است. مسئول فنی مرکز مزبور باید پس از ارائه خدمات کافی به زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده، نامه ارجاعی مرجع قضایی را پاسخ دهد. در صورت سازش زوجین، پاسخ نامه ارجاعی مبنی بر سازش زوجین می باشد. اما در صورتی که هر یک از زوجین هنوز بر پیگیری دادخواست طلاق پافشاری کردند و مسئول فنی مرکز مشاوره مداخله و پیشگیری از طلاق نیز ارائه خدمات اضافی را بی فایده دانست پاسخ نامه ارجاعی،  مبنی بر عدم سازش زوجین می باشد.

10. رییس مرکز یا مسئول فنی مرکز نامه ی مرجع قضایی یا دفاتر خدمات قضایی را به پذیرش ارجاع می نماید. متصدی پذیرش برای زوجین مراجعه کننده پرونده ای را تشکیل می دهد که اطلاعات عمومی هر یک از زوجین در آن ثبت می گردد. این اطلاعات مشتمل است بر:

الف-اطلاعات شناسنامه ای هر یک از زوجین (نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، تاریخ ازدواج و ...)

ب- آدرس و شماره تلفن محل سکونت و محل کار، شماره همراه و شماره تماس اضطراری هر یک از زوجین

ج- اطلاعات مربوط به وضعیت اشتغال هر یک از زوجین

د- اطلاعات مربوط به فرزندان زوجین (تعداد، جنسیت، سن و ....)

هـ- علت اصلی طلاق از دیدگاه هر یک از زوجین

تبصره-پس از تشکیل پرونده زوجین به بخش غربالگری معرفی می شوند. پس از ملاقات زوجین با مسئول واحد غربالگری و انجام مصاحبه ی اولیه، مسئول واحد غربالگری عامل و یا عوامل اصلی دادخواست طلاق را مشخص می کند و با توجه به این عامل یا عوامل، زوجین را به یکی از ارائه دهندگان خدمت ارجاع می دهد.

11. پس از تعیین مشاور توسط واحد غربالگری، متصدی پذیرش زمان حضور زوجین را مشخص و به آنها اعلام می نماید.

12. میزان تعرفه دریافتی از مراجعین در مراکز مشاوره خانواده در سال 1394 به شرح ذیل تعیین می گردد:

حق المشاوره یک جلسه 45 دقیقه ای          هزینه    

 • دکتری    کارشناسی ارشد   کارشناس           تشکیل پرونده     محل مرکز مشاوره
 • 000/350 ریال  000/300 ریال  000/250ریال   000/30ریال     تهران
 • 00/300 ریال     000/250 ریال  000/200ریال   000/20ریال      مراکز استانها
 • 000/250 ریال  000/200 ریال  000/150ریال   000/15ریال      سایر شهرستانها

تبصره1-چنانچه با تشخیص مشاور، برگزاری جلسات بیشتری نیاز باشد تا جلسه ی مورد اشاره در راهنمای فنی و اجرایی به ترتیب فوق عمل خواهد شد و جلساتی که بعد از آن برگزار می گردد با توافق  طرفین خواهد بود.

تبصره2- چنانچه مراجعه کننده به تشخیص رییس واحد مشاوره استان و یا واحد ارجاع کننده  فاقد تمکن مالی و یا تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد حضرت امام(ره) جهت پرداخت هزینه ی مشاوره باشد جلسات آنها توسط مراکز مشاوره خانواده بصورت رایگان تعیین خواهد شد.

13.زوجین متقاضی طلاق در تاریخ و ساعت معین شده به مشاور مراجعه می نمایند. مشاور ضمن برگزاری جلسه ی مشاوره چنانچه لازم ببیند، زوجین را جهت دریافت خدمات یا سنجش دقیق تر به نهادهای خارج از مرکز مشاوره مانند بیمارستان، مراکز درمان اعتیاد، پزشکی قانونی و .... ارجاع می دهد.

تبصره - ارجاع به مراکز خارج از مرکز مشاوره خانواده  باید به صورت کتبی باشد و فقط به مراکزی ارجاع گردد که مورد تأیید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم باشد.

14.مشاور پس از انجام مصاحبه ی اولیه و تکمیل فرم های مربوطه که در آن اطلاعات زوجین، علت طلاق و ... درج می گردد . نظر خود را در خصوص تجدید جلسه ی مشاوره و زمان برگزاری جلسه ی بعدی اعلام می نماید.

15.فاصله ی بین جلسات مشاوره نباید کمتر از یک هفته باشد و مدت هر جلسه 45 دقیقه خواهد بود و به هر مشاور در هر روز نباید بیشتر از 6 پرونده ارجاع گردد.

تبصره 1-در هر حال نباید اعلام نظر قطعی مشاور، کمتر از یک ماه و بیشتر از 3 ماه باشد مگر اینکه زوجین توافق نمایند جلسات مشاوره برای مدت بیشتری ادامه یابد که در این صورت مشاور باید قبل از ادامه مشاوره با مرجع قضایی مکاتبه و طولانی شدن مشاوره را اعلام نماید و سپس زوجین را جهت ارائه مشاوره و یا درمان به مراکز خارج از مرکز مشاوره هدایت می نماید.

تبصره 2-در صورتی که جلسات مشاوره منتهی به صلح و سازش میان زوجین و ادامه ی زندگی مشترک گردید مشاور مراتب را صورتجلسه و به مسئول فنی اعلام می نماید. مسئول فنی، پرونده مراجعین را بایگانی نموده و آمار پرونده های صلح و سازش را در پایان هر ماه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اعلام می نماید.

16.در مورد پرونده های که طرفین اصرار به جدایی دارند و سعی و تلاش مشاورین منتج به نتیجه ای نگردیده است مشاور مراتب را به مسئول فنی اعلام می نماید و مشارالیهم طی نامه ای زوجین را جهت طی مراحل بعدی به مرجع قضایی و یا دفاتر خدمات الکترونیک معرفی می نماید.

17.علاوه بر نظارت روزانه و مستمری که از عملکرد مشاورین به عمل می آید، نسبت آمار سازش انجام شده بین زوجین توسط هر مشاور و مقایسه ی آن با عملکرد سایر مشاورین، وسیله ای برای ارزیابی عملکرد مشاورین خواهد بود.

تبصره 1- مشاورین باید علت های درخواست طلاق را در فرم مخصوص قید نموده و با تعداد سازش انجام شده در هر ماه به مدیر مرکز تحویل نمایند.

تبصره 2-ریس مرکز مشاوره در پایان هر ماه پس از جمع آوری اطلاعات فوق، نسخه ای از آن را جهت بهره برداری به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان ارسال می نماید.

18.معاونت اجتماعی و پیشگیری  استانها می توانند جهت نظارت و ارزیابی بر مراکز مشاوره استان،  بازرسینی را از افراد مجرب در امور خانواده  انتخاب و برای  مدت یک سال منصوب نمایند. 

19.واحد مشاوره استان موظف است به صورت دوره ای و یا موردی نسبت به بازرسی از مراکز مشاوره خانواده استان مربوطه اقدام نماید و هر شش ماه یکبارارزیابی جامعی از فعالیت مراکز مشاوره خانواده استان تهیه و به معاونت اجتماعی اعلام نماید.

20.بازرسین موظفند تخلف مشاورین و موسسین مراکز مشاوره خانواده را به مسئول واحد مشاوره استان گزارش نمایند.مسئول واحد مشاوره استان موظف است ضمن بررسی اولیه گزارشها در صورت بروز تخلف آشکار نسبت به اعلام آن به دادسرا اقدام نماید.

21.واحد مشاوره استان موظف است پس از اخذ  شکایات مردمی و یا گزارش تخلف مشاورین و موسسین مراکز مشاوره از مراجع قضایی و مرکز حفاظت و اطلاعات دادگستریها نسبت به بررسی اولیه، تشکیل پرونده  و اخذ دفاعیات اقدام و پرونده را به دادسرا جهت رسیدگی ارسال نماید.

 

توجه !!!

متقاضایان تاسیس و یا عضویت در مراکز یاد شده باید مدارک مورد نیاز خود را تا پایان اردیبهشت ماه 1395 به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان یزد واقع در بلوار شهید پاکنژاد، نبش زیر گذر معلم ، کوچه سعادت به مسئول مربوطه جناب آقای شریعت پناه تحویل و رسید دریافت نمایند.
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.