شناسه : 36504155
بر اساس آمارهاي رسمي؛


بر اساس آمارها متوسط تعداد دخترانی که یک زن یزدی در دوره فرزندآوری خود به دنیا می‌‌آورد برابر با 1.3 فرزند دختر است و از این نظر استان یزد در رتبه پنجم کشوری قرار دارد

به گزارش یزد آوا، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار، متوسط تعداد فرزنداني كه هر يک از زنان واقع در سنين باروري (49 -15 سالگي) به دنيا مي‌آورند که ميزان باروری كل زنان را نشان می‌دهد در سال 1395 در استان یزد برابر 2.7 فرزند محاسبه شده است و از این نظر استان یزد در جایگاه پنجم کشور قرار دارد.

از نظر استانی بيشترین ميزان باروری كل مربوط به استان سيستان و بلوچستان با 3.9 فرزند و كمترین ميزان باروری كل مربوط به استان گيلان با 1.3 فرزند بوده است. شایان ذكر است ميزان باروری كل طی دوره پنجساله 95-1391 كه توسط مركز آمار ایران اطلاع‌رسانی شده برابر با 1.02 فرزند می‌باشد.

بر اساس این گزارش، ميانگين سن فرزندآوري زنان یزدی 28.7 سال است به این معنی که به طور میانگین زنان یزدی تا این سن نیمی از فرزندان خود را به دنیا آورده اند. میانگین سنی فرزندآوری در مناطق شهری استان یزد 28.7 سال و در مناطق روستایی استان یزد 28.3 سال اعلام شده است.

شاخص ميزان ناخالص تجديد نسل( GRR) به معنی متوسط تعداد دختراني كه يک زن در دوره كامل فرزندآوري به دنيا مي‌آورد از دیگر شاخص‌های جمعیتی مهم است که مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر اساس آمارها متوسط تعداد دخترانی که یک زن یزدی در دوره فرزندآوری خود به دنیا می‌‌آورد برابر با 1.3 فرزند دختر است و از این نظر استان یزد در رتبه پنجم کشوری قرار دارد و این شاخص در مناطق شهری و روستایی استان یزد به ترتیب برابر 1.3 و 1.4 فرزند دختر اعلام شده است.

ميزان ناخالص تجدید نسل كل كشور در سال 1395 برابر با یک فرزند دختر به دست آمد. از نظر استانی بيشترین ميزان ناخالص تجدید نسل مربوط به استان سيستان و بلوچستان با رقم 1.9 فرزند دختر است و پس از آن استان‌های خراسان جنوبی و شمالی هركدام با 1.5 و هرمزگان با 1.4 فرزند دختر در رتبه‌های بعدی قرار دارند. كمترین ميزان ناخالص تجدید نسل مربوط به استان گيالن با رقم 0.7 فرزند دختر بوده و پس از آن استان‌های مازندران، تهران، مركزی، البرز و كرمانشاه هر كدام با مقدار 0.8 فرزند دختر در رتبه‌های بعدی قرار می‌گيرند.

انتهای پیام/ق

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.