شناسه : 10336655


تصاویری از حضور میلیونی ملت ایران در حماسه نهم دی ماه ۱۳۸۸ را مشاهده می کنید، تصاویری از پلاکارد های همراه با بصیرت ملت تا حضور پر شور آنها.

به گزارش یزد آوا در ادامه تصاویری از حضور میلیونی ملت ایران در حماسه نهم دی ماه ۱۳۸۸ را مشاهده می کنید ، تصاویری از پلاکاردهای همراه با بصیرت ملت تا حضور پر شور آنها ….

6776776 (2)

6776776 (4)

 

6776776 (10)

 

6776776 (3)

 

6776776 (9)

 

6776776 (8)

 

6776776 (7)

 

6776776 (6)

 

6776776 (5)

 

6776776 (11)

 

6776776 (13)

 

6776776 (15)

 

6776776 (16)

 

6776776 (21)

 

6776776 (20)

 

6776776 (19)

 

6776776 (18)

 

6776776 (17)

 

6776776 (23)

 

6776776 (24)

 

6776776 (26)

 

6776776 (28)

 

6776776 (12)

 

6776776 (25)

 

6776776 (27)

 

6776776 (22)

 

6776776 (14)

 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.