شناسه : 10191854

نخبه‌ ایرانی که به 22 زبان زنده دنیا مسلط است/فیلم


کشور ما ایران پر از نخبگانی است که هرکدام در حوزه‌های مختلف موجب سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی هستند.

یزد آوا، کشور ما ایران پر از نخبگانی است که هرکدام در حوزه‌های مختلف موجب سربلندی و سرافرازی ایران اسلامی هستند.

نخبه‌ای که به 22 زبان زنده دنیا مسلط است/فیلم

لینک دنلود فیلم
 
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.