شناسه : 12683271
به سوی فرزند بیشتر(21)؛

نسلِ پُر برکت


مرحوم آیت الله سید محسن حکیم مؤلّفِ کتاب مُستمسَکُ العُروة که استاد مرحوم آیت الله خویی و از مراجع بزرگ شیعه بودند و قبل از انقلاب رحلت کردند، دو همسر داشتند، از یکی 9 پسر و یک دختر و از دیگری 9 دختر و یک پسر.

یزد آوا؛ مرحوم آیت الله سید محسن حکیم مؤلّفِ کتاب مُستمسَکُ العُروة که استاد مرحوم آیت الله خویی و از مراجع بزرگ شیعه بودند و قبل از انقلاب رحلت کردند، دو همسر داشتند؛ از یکی 9 پسر و یک دختر و از دیگری 9 دختر و یک پسر.


عکس آن مرحوم با ده پسرش که همگی با لباس روحانیت و عمامه¬ی سیادت، هستند، موجود است.


این بیست فرزند بسیار با برکت بودند، به طوری که خاندان حکیم، بیش از شصت شهید تقدیم اسلام کردند.

شهید سیّدمحمدباقر حکیم  شصت و چهارمین شهیدِ خاندان حکیم بود. رحمة الله علیهم
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.